اعضای هیئت مدیره

 • حاج یوسف فلاح ابراهیمی
  • نام و نام خانوادگی:

   حاج یوسف فلاح ابراهیمی

  • سمت: مدیر عامل
  • تلفن: 013-42942
  • پست الکترونیک: info@refahtea.ir
 • برادران ابراهیمی
  • نام و نام خانوادگی:

   برادران ابراهیمی

  • سمت: مدیر
  • تلفن: 01342942
  • پست الکترونیک: info@teaman.ir