همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تقدیر از شرکت تیمن(چای رفاه لاهیجان)