توزیع و پخشپخش مویرگی شرکت تیمن در حوزه گیلان و مازندران از سال 1382 شروع به کار کرده و شامل پخش انواع مواد غذایی از جمله چای ، برنج، قند ، شکر، حبوبات ، ادویه جات و سایر مواد غذایی میباشد.