توزیع و پخشپخش مویرگی شرکت تیمن در حوزه گیلان و مازندران از سال 1382 شروع به کار کرده و شامل پخش انواع مواد غذایی از جمله چای، برنج، قند، شکر، حبوبات، ادویه جات و سایر مواد غذایی است.